Blog

Radiant-deadline-registratie-rontgentoestellen

Digitale inspectie tandartspraktijken

De ANVS gaat digitale inspecties uitvoeren. Hierbij worden 500 praktijken verzocht om een vragenlijst in te vullen, om te kijken of er wordt voldaan aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). De inspectie benadert praktijken die nog geen registratie of vergunning hebben aangevraagd voor het gebruik van röntgentoestellen. Dit had eigenlijk vóór 6 februari 2020 moeten …

Digitale inspectie tandartspraktijken Lees verder »

Stralingsveiligheid in het ziekenhuis

Stralingsveiligheid in het ziekenhuis

Hoe is het gesteld met de stralingsveiligheid in het ziekenhuis? Ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd, is afkomstig van radioactieve stoffen of röntgentoestellen. Ioniserende straling kan schadelijk zijn. Daarom zijn er strikte regels voor het werken met ioniserende straling. Deze regels worden beschreven in de Kernenergiewet en de daarvan afgeleide ministeriële besluiten en regelingen. …

Stralingsveiligheid in het ziekenhuis Lees verder »