Dierenartsenpraktijk

  • Er geldt er binnen de dierenartsenpraktijk een registratieplicht/vergunning plicht voor röntgentoestellen 
  • Het hebben van een KEW dossier
  • Een onderdeel van dit KEW dossier is een risicoanalyse. Risicoanalyses moeten opgesteld of beoordeeld worden door een stralingsbeschermingsdeskundige.
  • Een overeenkomst met een stralingsbeschermingsdeskundige.
  • Binnen de dierenartsenpraktijk moet een TMS-er  (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming) zijn

Radiant Stralingsadvies ontzorgt dierenartsenpraktijken in al deze aspecten van de stralingsbescherming. Plan nu een intakegesprek en we bespreken de behoeften binnen de praktijk. Hieruit kunnen we komen tot een voorstel, waarin we ook een tijdlijn kunnen afspreken.