Industriële toepassingen

  • Er geldt er binnen de meeste toepassingen een registratieplicht voor röntgentoestellen en in sommige gevallen een vergunning plicht.
  • Het hebben van een KEW dossier
  • Een onderdeel van dit KEW dossier is een risicoanalyse. Risicoanalyses moeten opgesteld of beoordeeld worden door een stralingsbeschermingsdeskundige.
  • Er moet een TMS-er (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming) en een stralingsbeschermingsdeskundige aangewezen zijn

Radiant Stralingsadvies kan u in al deze aspecten van de stralingsbescherming ontzorgen. In een intakegesprek bespreken we de behoeften binnen uw bedrijf en hieruit kunnen we komen tot een voorstel, waarin we ook een tijdlijn kunnen afspreken.