Risicoanalyse

Risicoanalyse straling | Radiant Stralingsbescherming | stralingsdeskundige

In het KEW-dossier hoort een Risicoanalyse Stralingstoepassingen te zitten, die beoordeeld is door een stralingsbeschermingsdeskundige. In zo’n analyse worden de risico’s voorafgaand aan het werken met bronnen of toestellen ge├»nventariseerd. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt van de stralingsdosis bij de reguliere werkzaamheden en bij onbedoelde gebeurtenissen of incidenten. Onderdeel hiervan is een berekening van de werkplek- en terreingrensbelasting van jouw locatie.

Ik stel deze risicoanalyse graag voor je op. Ik kan uiteraard ook jouw bestaande risicoanalyse voor je beoordelen.

Om een een risicoanalyse op te kunnen stellen heb ik een aantal gegevens nodig, zoals type toestel(len) en/of de aanwezige bronnen en de aard van de werkzaamheden. Ook gegevens over het pand, zoals de plattegrond en de dikte van de wanden. Hiervoor kan een bestaande plattegrond aangeleverd worden of ik kan hiervoor langskomen. De tijd die ik voor een goede analyse nodig heb verschilt per toepassing. Het komt altijd neer op maatwerk.

Neem contact met mij op voor meer informatie

Risicoanalyses gemaakt voor:

Logo Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT).
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT).