Tandartspraktijken

Radiant | Tandartspraktijk Stralingsbescherming
  • Er geldt er binnen de tandartsenpraktijk een registratieplicht voor röntgentoestellen en in sommige gevallen een vergunning plicht.
  • Het hebben van een KEW dossier
  • Een onderdeel van dit KEW dossier is een risicoanalyse. Risicoanalyses moeten opgesteld of beoordeeld worden door een stralingsbeschermingsdeskundige.
  • Binnen de tandartsenpraktijk moet een TMS-er  (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming) en een stralingsbeschermingsdeskundige aangewezen zijn
  • Er dient een beschikbaarheid te zijn van een klinisch fysicus

Radiant Stralingsadvies ontzorgt de tandartsenpraktijk in al deze aspecten van de stralingsbescherming. In een intakegesprek bespreken we de behoeften binnen de tandartspraktijk en hieruit kunnen we komen tot een voorstel, waarin we ook een tijdlijn kunnen afspreken.