Stralingsveiligheid in het ziekenhuis

Hoe is het gesteld met de stralingsveiligheid in het ziekenhuis? Ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd, is afkomstig van radioactieve stoffen of röntgentoestellen. Ioniserende straling kan schadelijk zijn. Daarom zijn er strikte regels voor het werken met ioniserende straling. Deze regels worden beschreven in de Kernenergiewet en de daarvan afgeleide ministeriële besluiten en regelingen. Onder andere de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of deze wetgeving wordt nageleefd.

Bijvoorbeeld op afdelingen Radiologie en Radiotherapie in ziekenhuizen waar ioniserende straling aanwezig is. De inspectie houdt toezicht op het beleid dat gevoerd wordt om de blootstelling van de medewerkers te beperken en de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden.

Hier is een voorbeeld van inspecties in ziekenhuizen in 2019. Zoals je kunt zien lag de focus met name op of de RI&E is opgesteld volgens bijlage A.

Infographic_Inspectie_SZW

Wat is dat dan, die bijlage A?

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) hoort te worden uitgevoerd volgens de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018, artikel 2.1 en Bijlage A ‘Nadere eisen en elementen betreffende de risico-inventarisatie en -evaluatie’. Dit document geeft hiermee een handvat aan ziekenhuizen hoe een RI&E van de beroepsmatige blootstelling uitgevoerd moet worden voor alle handelingen met toestellen en radioactieve bronnen.

Dit klinkt heel ingewikkeld maar het is eigenlijk een inventarisatie van welke toestellen/bronnen er zijn en op welke manier een werknemer (potentieel) kan worden blootgesteld. Hieronder vallen ook de ‘voorziene onbedoelde handelingen’, bijvoorbeeld per ongeluk naar binnen lopen terwijl er een foto wordt gemaakt. Op deze manier kan een medewerker redelijk eenvoudig zélf inschatten wat zijn of haar risico is op blootstelling. En of deze de dosislimieten niet overschrijd. Ik heb ruime ervaring in het opstellen van een RI&E volgens bijlage A en help je  hier graag mee. 

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *